Antywindykacja

Antywindykacja

Podejmiemy działania mające na celu ochronę Ciebie, Twoją rodzinę i dobytek przed łamiącymi prawo firmami windykacyjnymi, skupującymi przeterminowane (lub spłacone) długi. Wskażemy drogę do naprawy sytuacji i postaramy się skierować Twoje działania na właściwy tor.

Spory przed sądami

Spory przed sądami

Oferujemy Naszym Klientom reprezentację ich interesów na etapach postępowań przedsądowych, przygotowań do procesu oraz zastępstwa prawnego na każdym etapie procesu cywilnego lub postępowania administracyjnego.

Continue reading

Negocjacje

Negocjacje

Pomagamy porozumieć się na gruncie polubownym. Tłumaczymy drugiej stronie, że postępowanie sądowe zabiera czas i generuje koszty. Jak pokazuje doświadczenie, jest to jedna z najskuteczniejszych form zakończenia sporu.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prowadzimy postępowania, przygotowujemy wnioski o wydanie decyzji administracyjnych lub odwołania od decyzji już wydanych, a także reprezentujemy klientów przed organami i sądami administracyjnymi.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Oferujemy prowadzenie sporów sądowych, opracowywanie wzorów umów, statutów, regulaminów oraz opiniowanie dokumentów obejmujące wskazanie potencjalnych zagrożeń i propozycji korzystnych modyfikacji oraz porady prawne dla firm.

Continue reading

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Pomożemy od strony prawnej w tak trudnych momentach, jak rozwód, opieka nad dziećmi, podział majątku i spory rodzinne.

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym

Pełna obsługa spraw w zakresie prawa o ruchu drogowym (postępowania odszkodowawcze, karne, mandatowe, ubezpieczeniowe etc.

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Dzięki współpracy z warsztatem, który kompleksowo naprawia samochody uczestniczące w zdarzeniach drogowych, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom pełną obsługę prawną połączoną z doprowadzeniem samochodu do stanu pierwotnego. Dzięki tej usłudze nasi klienci unikają szkody z tytułu zbyt niskiej kwoty odszkodowania.

Doradztwo

Doradztwo

Udzielamy porad prawnych osobiście, telefonicznie, jak i mailowo. Pomożemy wybrać drogę do rozwiązania problemu natury prawnej. Pomożemy założyć spółkę od A do Z, przygotujemy niezbędne dokumenty. Wskażemy, wg najlepszej naszej wiedzy, jak powinno przebiegać postępowanie w sprawie.

Nieruchomości

Nieruchomości

Korzystając z naszych doświadczeń oferujemy swoje usługi dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielców, developerów, pośredników i osób prywatnych, które chcą w pełni bezpiecznie korzystać z obrotu nieruchomościami.