Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

windykacja i antywindykacja

 • przygotowywanie pozwów
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • prowadzenie spraw sądowych w zakresie windykacji
 • opracowywanie wniosków egzekucyjnych
 • monitorowanie postępowania egzekucyjnego
 • opracowywanie skarg na czynności komorników

prawo gospodarcze

 • prowadzenie sporów sądowych;
 • opracowywanie wzorów umów, statutów, regulaminów oraz opiniowanie dokumentów obejmujące wskazanie potencjalnych zagrożeń i propozycji korzystnych modyfikacji
 • porady prawne dla firm.

prawo korporacyjne

 • tworzenie, zmiany, likwidacja spółek prawa handlowego
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek
 • obsługa posiedzeń zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników

umowy handlowe

 • negocjacje umów z zakresu prawa handlowego i gospodarczego
 • przygotowywanie umów
 • opiniowanie umów klientów

nieruchomości

 • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu/dzierżawy nieruchomości;
 • weryfikacja stanów prawnych nieruchomości

prawo administracyjne

 • prowadzenie postępowań
 • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych
 • przygotowywanie odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • reprezentowanie klientów przed organami i sądami administracyjnymi

prawo własności intelektualnej

 • przygotowywanie i analiza umów z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: umów licencyjnych i o przeniesienie praw autorskich