Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Oferujemy prowadzenie sporów sądowych, opracowywanie wzorów umów, statutów, regulaminów oraz opiniowanie dokumentów obejmujące wskazanie potencjalnych zagrożeń i propozycji korzystnych modyfikacji oraz porady prawne dla firm.

W tym między innymi:

  • tworzenie, zmiany,  likwidacja spółek prawa handlowego
  • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek
  • obsługa posiedzeń zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników
  • negocjacje umów z zakresu prawa handlowego i gospodarczego
  • przygotowywanie umów
  • opiniowanie umów klientów