Spory przed sądami

Spory przed sądami

Oferujemy Naszym Klientom reprezentację ich interesów na etapach postępowań przedsądowych, przygotowań do procesu oraz zastępstwa prawnego na każdym etapie procesu cywilnego lub postępowania administracyjnego.

W tym między innymi:

  • odpowiedzi na wezwania, oświadczeń o zaniechaniu naruszeń, konstrukcji ugód, negocjacji,
  • gromadzenie dowodów, oceny szans i ryzyk procesowych, opracowanie strategii procesowej uwzględniającej ryzyko prawne i cele biznesowe klienta,
  • realizacja strategii procesowej, wniesienie pozwu lub odpowiedzi na pozew, sporządzanie pism procesowych, reprezentacja na rozprawach oraz bieżące raportowanie o przebiegu sporu.